Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie (IPSOF)

Voor de coördinatie van de externe ombudsfunctie binnen de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen werd IPSOF opgericht.

 

IPSOF staat voor Interplatform Steunpunt Ombudsfunctie en is een samenwerkingverband van de Vlaamse overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg, die de nodige financiële middelen samenleggen voor de ondersteuning van de externe  ombudsfunctie in elk overlegplatform GGZ in Vlaanderen. Bij een aantal opdrachten wordt ook de Vlaamse vleugel van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Gebied Brussel-Hoofdstad betrokken.

 

Deze ondersteuning is gericht op het aanbieden en organiseren van intervisie, het ontwikkelen en onderhouden van een online registratiesysteem, het verzorgen van de eindredactie van een Vlaams jaarverslag. Verder zijn middelen voorzien voor de website www.ombudsfunctieggz.be.
Via het steunpunt kan ook inhoudelijk ad hoc overleg worden georganiseerd.

 

 

Coördinator IPSOF

Isabelle Dewinkeler
0485 30 72 11
isabelle.dewinkeler@overlegplatformgg.be

 

De IPSOF-verantwoordelijke fungeert als aanspreekpunt voor contacten met overheid, derden en pers, in overleg met de bij IPSOF betrokken overlegplatforms. Daarnaast vervult de IPSOF-verantwoordelijke een aantal opdrachten die de werking van het steunpunt concretiseren en realiseren.powered by Curiousgroup