Patiëntenrechten

Wet op de patiëntenrechten

 • Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.
   
 • Wet van 24 november 2004 tot wijziging van de wet betreffende de rechten van de patiënt (toevoeging recht op pijnbestrijding).
   
 • Memorie van toelichting wet betreffende de rechten van de patiënt.
   
 • Conceptnota wet betreffende de rechten van de patiënt.

 • In de brochure Wet "Rechten van de patiënt" van eind 2014 wordt door de federale overheid een goed overzicht gegeven van de verschillende patiëntenrechten.

Bepalingen in verband met het dossier

 • K.B. van 2 februari 2007 betreffende het maximumbedrag per gekopieerde pagina dat de patiënt mag worden gevraagd in het kader van de uitoefening van het recht op afschrift van het hem betreffende patiëntendossier.
   
 • Bepalingen rond het Algemeen Medisch Dossier bij te houden door huisartsen (K.B. van 3 mei 1999) en rond het Medisch Dossier binnen ziekenhuizen (K.B. van 3 mei 1999).
   
 • Bepalingen rond het Verpleegkundig Dossier (K.B. van 28 december 2006).
 • Meer info over de toestemming betreffende het delen van gezondheidsgegevens vindt u op de website van het Vlaams Patiëntenplatform.

 

Vertegenwoordiging

 powered by Curiousgroup