Bewindvoering over goederen en/of persoon

  • Wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren.
     
  • Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren.
     
  • Advies van 21 april 2010 van de Hoge Raad voor de Justitie over de vergoedingen van bewindvoerders.

  • Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, gepubliceerd in het BS op 14 juni 2013 en van kracht op 1 juni 2014.
  • Brochure van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat over de wet van 17 maart 2013 betreffende het nieuwe beschermingsstatuut. Op de site van de Koning Boudewijnstichting kan je deze brochure gratis bestellen.powered by Curiousgroup